Subsidiepotten 2023 regeling Klimaat en Ruimte leeg

4 april 2023
Aangezien veel mensen dit jaar gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling Klimaat en Ruimte, zijn beide subsidiepotten helaas leeg.

Dit betekent dat aanvragen in 2023 niet meer mogelijk zijn.

Wij zijn erg blij dat zoveel mensen de stap hebben genomen om te vergroenen, waterbergingen aan te leggen en regenpijpen af te koppelen van het riool!

Nieu­we pot­ten be­schik­baar in 2024

Vanaf 1 januari 2024 is er weer geld beschikbaar.

Aan­vraag onder de € 2.000

Wilt u een aanvraag indienen onder de € 2.000? Dan kunt u al in 2023 beginnen met de werkzaamheden en in 2024 een aanvraag indienen. Let op: binnen drie maanden na afronding van de laatste maatregel moet de subsidieaanvraag worden ingediend. Hierbij geldt dat de eerste maatregel niet meer dan zes maanden geleden is uitgevoerd.

Aan­vraag boven de € 2.000

Wilt u een aanvraag indienen boven de € 2.000? Dan kan dit dus pas weer vanaf 1 januari 2024. Een aanvraag voor een subsidie vanaf € 2.000 moet minstens zes weken voorafgaand aan de uitvoering worden ingediend.