Talkshow gemist?

Talkshow gemist?

Baggerwerkzaamheden

Uitzending gemist? Kijk de talkshow over de toekomst van water nu terug. Op woensdagavond 20 januari 2021 was de talkshow over het waterbeheerprogramma. Deze talkshow vormde het sluitstuk van het participatietraject voor het nieuwe waterbeheerprogramma van het waterschap.

In het najaar van 2020 is een uitgebreid participatietraject georganiseerd over veel verschillende thema’s waar wij als waterschap bij betrokken zijn. De ervaringen, inzichten en ideeën van inwoners, gebruikers, ondernemers, en andere betrokkenen in ons werkgebied is daarbij van cruciaal belang. Tijdens de talkshow spraken wij met deelnemers inhoudelijk experts en onze dijkgraaf over de opbrengst van dit traject.

Het vervolg

Alle informatie die wij hebben gekregen, gaan wij verwerken. Halverwege 2021 wordt het gepresenteerd aan u en ons bestuur om erop te reageren. Het waterschapsbestuur besluit eind 2021 definitief over het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Bekijk de talkshow terug op https://waterbeheerprogramma.hhsk.nl/talkshow