Twee nieuwe bruggen in zes weken

26 april 2023
In zes weken tijd hebben we twee nieuwe bruggen gebouwd in de Schaapjeszijde in Ouderkerk aan den IJssel. Ook is de weg weer geasfalteerd en zijn de bermen netjes gemaakt.

Meestal duurt het bouwen van één brug van dit type ongeveer vijf weken. Door een slimme combinatie van werkzaamheden is het gelukt om in zes weken twee bruggen te bouwen. Zo is hinder voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Een prestatie waar we trots op zijn!

Standaardontwerp

Voor de twee nieuwe bruggen in de Schaapjeszijde hebben we ons standaardontwerp voor een brug gebruikt. De bruggen zijn gelijktijdig gebouwd. De grote onderdelen zijn in de fabriek gemaakt en op de bouwplaats in elkaar gezet. Tijdens de werkzaamheden was de weg zes weken afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Voor (brom)fietsers en voetgangers was een tijdelijk pad gemaakt via pontons, een soort drijvend platform in de sloot. Met Zuid-Hollands Landschap is afstemming geweest over de bereikbaarheid van hun werklocatie en de hulpdiensten.

Nieuw asfalt

Na de bouw van de bruggen is het wegdek van de Schaapjeszijde en Wellepoort opnieuw geasfalteerd en zijn de bermen weer netjes gemaakt. Dit betekent dat de wegen binnenkort niet opnieuw hoeven worden afgesloten. Door de goede samenwerking met verschillende aannemers (ook voor het verleggen van de glasvezelkabel) hebben we werkzaamheden kunnen combineren.

Herinrichting gebieden

De Schaapjeszijde in Ouderkerk aan den IJssel is een doorgaande weg, die de IJsseldijk Noord bij buurtschap Lageweg verbindt met het dorp Berkenwoude. De weg doorkruist de polders Kattendijksblok en De Nesse. Vanuit het programma Veenweiden Krimpenerwaard worden deze polders opnieuw ingericht voor duurzame landbouw (extensief agrarisch beheer) en natuurontwikkeling. Hiervoor is een verandering van het watersysteem nodig. De bemalingsgebieden en het waterpeil worden aangepast. Het landbouwwater en natuurwater worden zo beter gescheiden waardoor de waterkwaliteit kan verbeteren. Om de nieuwe bemalingsgebieden te realiseren, zijn twee nieuwe bruggen in de Schaapjeszijde aangelegd, zodat de sloten aan beide kanten van de weg met elkaar zijn verbonden.

Europese bijdrage

De bouw van de twee bruggen in de Schaapjeszijde zijn voor een deel gefinancierd met een subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en een bijdrage van Provincie Zuid Holland.

logo provincie zuidholland

Voor meer informatie over de herinrichting van Kattendijksblok en De Nesse: Toelichting partiele herziening Peilbesluit NNN-gebied Kattendijksblok (schielandendekrimpenerwaard.nl)