Vanaf donderdag 21 december is de hoogwaterpiek hier

20 december 2023
Aan het einde van de week bereikt een hoogwaterpiek via de rivier de Lek ons gebied. Dit komt door smeltwater en regen uit de Alpen.

De waterstand van de Lek bij Schoonhoven gaat daardoor omhoog. Ook langs de kust zijn de waterstanden verhoogd. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en andere overheden houden de situatie nauwlettend in de gaten.

In Schoonhoven gaat de Veerpoort dicht en houden we de keersluis in de gaten. In ons hele gebied controleren onze medewerkers de dijken zowel voor als na het hoogwater.

De sluis in het Boerengat bij het Oostplein in Rotterdam gaat dicht om het gebied te beschermen tegen wateroverlast.

Naar verwachting sluit Rijkswaterstaat de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel.

Op de lager gelegen kades in buitendijks gebied in Rotterdam kan wateroverlast ontstaan. Tijdens het hoogwater bewaken de gemeente en de politie de situatie.
Buitendijks | Rotterdam.nl.

Kijk op de website van Rijkswaterstaat voor de meest actuele informatie over waterstanden langs de kust en op de rivieren in het gebied: Waterbericht | Rijkswaterstaat