Vanaf maandag aanvoer zoetwater vanuit Lek en Amsterdam-Rijnkanaal

14 juli 2022
West-Nederland krijgt vanaf maandag 18 juli zoetwater aangevoerd vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Gisteren hebben Rijkswaterstaat en vier waterschappen besloten deze alternatieve aanvoerroute in te zetten, om de dreigende verzilting (zouter worden) van water in West-Nederland tegen te gaan. Voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard betekent dit, dat het aangevoerde zoete water het werkgebied instroomt bij de Bergsluis in Rotterdam-Noord. Daarvandaan wordt het via het Noorderkanaal en de Rotte verder het gebied in geleid.

Met de inzet van de zogeheten Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA) wordt in het gebied van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoetwater uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gepompt en naar het westen van Nederland gevoerd. De hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland, en Schieland en de Krimpenerwaard maken gebruik van deze alternatieve route.

Water vanuit de Lek naar de Hollandsche IJssel

Naast de KWA wordt ook de Doorvoer Krimpenerwaard (DKW) ingezet, waarbij water uit de Lek via de Krimpenerwaard via gemaal Verdoold wordt geleid naar de Hollandsche IJssel. Net als tijdens de droogteperiode in 2018 is ook nu inzet van de DKW nodig. Er zijn in de toekomst nog wel werkzaamheden nodig om deze route toekomstbestendig en robuust te maken. Hier is een project voor gestart. Voor meer informatie hierover zie www.hhsk.nl/rdkw.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren