Veelgestelde vragen blauwalg polder Berkenwoude

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen zijn bacteriën die (net zo als een plant) bladgroen bevatten. Blauwalgen hebben meestal een groene kleur, de naam blauwalg (vanwege het blauwe pigment dat vrijkomt bij afsterven) is dus enigszins misleidend. Blauwalgen komen in die wateren voor die veel voedingsstoffen (met name stikstof en fosfaat) bevatten. Samen met gunstige (weers)omstandigheden kan dit leiden tot een massale groei, een bloei van de algen. Blauwalgen vertonen een optimale groei bij temperaturen tussen de 20 en 30 graden Celsius. Sommige soorten zijn in staat om drijflagen te vormen die zich door de wind kunnen ophopen.

waar bevindt zich blauwalg?

In de Krimpenerwaard wordt op verschillende plaatsen blauwlagen waargenomen. Uit dit beeld komt naar voeren dat in heel de Krimpenerwaard kan blauwalg voorkomen. Hoe lang dit kan duren is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting zal deze situatie langere tijd aanhouden.

Wat zijn de problemen?

Blauwalgen kunnen het water onaantrekkelijk maken. Door een teveel aan algen wordt het water troebel. Hierdoor is er minder licht beschikbaar in het water en verdwijnen waterplanten. Verder kan de afbraak van de algenpopulaties leiden tot zuurstofloosheid waardoor vissen en andere waterdieren kunnen sterven. Het water ziet er vies uit en veroorzaakt stankoverlast. Van verschillende blauwalgen is bekend dat zij giftige stoffen (cyanotoxines) kunnen produceren. De toxines zijn schadelijk voor de mens en kunnen ook leiden tot sterfte van dieren. Er zijn verschillende toxines bekend. Zwemmers kunnen in aanraking komen met de toxines door het inslikken van water of doordat de huid of ogen in contact komen met water. Deze toxines kunnen leiden tot misselijkheid, buikpijn, diarree, hoofdpijn, huidirritatie en geïrriteerde ogen. Op langere termijn kunnen er ook ernstige effecten zijn, maar de relatie tussen zwemmen in water met blauwalgen en effecten op de langere termijn is moeilijk aan te tonen. Vooral kleine kinderen, oudere mensen zijn extra kwetsbaar. Dieren zijn ook vaak gevoelig omdat ze relatief klein zijn en soms juist ook happen in de drijflaag.

WAT IS HET Effect van blauwalgen IN DE SLOTEN?

Blauwalgen kunnen schoon en helder water veranderen in een troebele, stinkende massa. Doordat er minder licht beschikbaar is, verdwijnen waterplanten en de algensoortensamenstelling wordt gedomineerd door blauwalgen. Verder kunnen hoge algenconcentraties leiden tot zuurstofloosheid, waardoor vissen en andere waterdieren kunnen sterven.

IS BLAUWALG GEVAARLIJK?

Voor mensen is de blauwalg schadelijk. Het kan maag- en darmklachten veroorzaken, maar ook huidklachten, misselijkheid, buikpijn, diarree, hoofdpijn, geïrriteerde ogen en leverschade.

Er lijkt een duidelijk verband te zijn tussen gezondheidsklachten van recreanten en de aanwezigheid van blauwalg. Zwemmers kunnen giftige stoffen binnenkrijgen door water in te slikken, maar dit kan ook al door wanneer huid of ogen in contact komen met het water. Kleine kinderen kunnen eerder ziek worden, omdat zij sneller water binnenkrijgen dan volwassenen en minder weerstand hebben. Dit laatste geldt ook voor ouderen

Ook huisdieren en vee kunnen ernstig ziek worden. Door het zwemmen in het water krijgen honden een grote hoeveelheid water binnen. Door het drinken van water met blauwalgen of door hun besmette vacht droog te likken, kunnen huisdieren ernstig ziek worden. Door het drinken van slootwater kan vee veel water binnen krijgen en daardoor mogelijk ziek worden.

Waardoor is er nu blauwalg?

Bij het ontstaan van blauwalgoverlast zijn veel factoren van wisselende invloed. De aanwezigheid van voedingsstoffen is natuurlijk cruciaal voor de groei van algen, maar geen ‘garantie’ voor overlast. Ook factoren zoals temperatuur, zonlicht, wind zijn van belang. Het is zelden mogelijk één oorzaak aan te wijzen.

De huidige blauwalg kan het gevolg zijn van een zonnige aprilmaand en de afwezigheid van andere waterplanten. Andere waterplanten ontbreken doordat het nog vroeg in het seizoen is.

Wat MOET IK DOEN ALS IK BLAUWALG ZIE?

Ga niet zwemmen in groen water en bij de aanwezigheid van drijflagen.

Mocht u toch in contact komen met blauwalgen, ga dan zo snel mogelijk douchen om de algen van de huid te spoelen.

Vermijd dat vee of huisdieren uit het water drinken.

Bij aanwezigheid van een drijflaag in een gebied dat hierboven nog niet benoemd is, kunt u dit melden bij Schieland en de Krimpenerwaard via telefoonnummer 010 45 37 200.

Heeft u vragen over uw gezondheid dan kunt u contact opnemen met de GGD via 088- 308 33 22 of kijk op de website van de GGD.

kan ik veilig zwemmen?

Zwemmen in oppervlaktewater is altijd en overal op eigen risico. Het zwemwaterseizoen loopt van april tot en met september. Buiten het zwemseizoen wordt de waterkwaliteit niet extra voor het zwemmen gecontroleerd.

Het is verstandig om voor de actuele situatie de nieuwe zwemwater app of www.zwemwater.nl te raadplegen. Mochten er wijzigingen zijn, dan worden die daarop bekendgemaakt. Download hier de Zwemwater App voor Apple en Android.

Voor meer informatie, vragen of meldingen kunt u terecht bij onze Klanteninformatie via ons meldingsformulier of telefoonnummer 010 45 37 200.

WAT DOET Schieland en de Krimpenerwaard?

Schieland en de Krimpenerwaard controleert in de zomer regelmatig het water (de zwemwaterkwaliteit) van verschillende wateren die door de provincie officieel zijn aangewezen als zwemwater. De resultaten van het onderzoek worden aan de provincie doorgegeven. Wanneer te hoge hoeveelheden blauwalgen of bacteriën worden aangetroffen, kan door de provincie een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod worden afgegeven.  

Geldt er een besproeiingsverbod vanuit oppervlaktewater in dit gebied?

Op dit moment niet.

KAN IK GEWOON MIJN TUINTJE SPROEIEN?

In het aangegeven gebied raden wij dat af. U kunt beter leidingwater of water uit de regenton gebruiken voor sproeien.