Vervangen gemaal Groene Balkon

16 december 2022
Gemaal Groene Balkon tussen de Bergse Linker Rottekade en de Stoopweg in Rotterdam is aan vervanging toe. Met dit gemaal houden we het water in de omgeving op het juiste niveau.

Als in dit gebied veel regen valt, pompen we het teveel aan water via allerlei sloten en vaarten richting de Hollandsche IJssel. Om dit goed en betrouwbaar te kunnen blijven doen, vervangen we het gemaal uit 1969 door een duurzaam modern gemaal dat voldoet aan de meest recente veiligheidseisen en normen.

Visvriendelijk en stiller

Het nieuwe gemaal krijgt een visvriendelijke onderwaterpomp, zodat vissen veilig door het gemaal kunnen. De onderwaterpomp maakt minder geluid dan het huidige gemaal. De nieuwe pomp kan meer water verplaatsen. Zo bereiden we de omgeving voor op de toekomst met extremer weer.

Planning

Begin volgend jaar starten we met de bouwvoorbereiding. De daadwerkelijke werkzaamheden starten in het vierde kwartaal van 2023 en zijn klaar voor half 2024, verwachten we. We plaatsen eerst een tijdelijke pomp. Daarna breken we het oude gemaal af en bouwen we een nieuwe op dezelfde plek. Het totaal aan werkzaamheden staat in het projectplan waterwet. Dit is vanaf 6 december 2022 tot en met 16 januari 2023 te bekijken via de website officielebekendmakingen.nl.