Zouter worden van het water in ons gebied

4 augustus 2022
Door de droogte en de lage regenwaterafvoer van de rivieren naar de zee, dringt het zoute water steeds verder ons gebied binnen.

Dit zouter worden van het zoete water noemen we verzilting. We hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat teveel zout water ons gebied binnendringt en om voldoende zoet water binnen onze polders te houden. De Rijnafvoer bij Lobith is nu zo’n 850 m3/s. Dat is weinig. We verwachten dat de rivier in de komende twee weken nog verder zakt naar 750 m3/s, wat zeldzaam laag is. De rivierafvoer is van groot belang voor ons waterbeheer. Hieronder lichten we dit per rivier toe.

We laten geen zout water meer in vanuit De Nieuwe Maas

Nederland is een delta, waar rivieren uiteindelijk de zee instromen. Als de rivierafvoeren laag zijn, kan het dagelijks getij ervoor zorgen dat zout zeewater verder landinwaarts komt. Voor ons waterschap, niet ver van zee, is dat erg vervelend. Als het zout stroomopwaarts komt, wordt de Nieuwe Maas zouter.

Vanuit die Nieuwe Maas laten we, in normale omstandigheden, water in bij de inlaten Schilthuis en Leuvehaven om Rotterdam, de Rotte en de aangrenzende polders op peil te houden als het niet regent. We hebben deze inlaten vanaf de tweede week van juli gesloten.

Sinds die tijd voeden we de Rotte niet meer met water uit de Nieuwe Maas, maar met water uit de Hollandsche IJssel. Dat gaat via de Ringvaart en een watergang ten noorden van Rotterdam Nesselande, naar gemaal Leemhuis-Stout dat het op de Rotte pompt.

De Rotte krijgt vanaf de derde week van juli ook water vanuit het Hoogheemraadschap van Delfland. ’s Nachts stroomt dit water door de Bergsluis in Rotterdam naar ons gebied. Dit gebeurt in goede samenwerking met de gemeente Rotterdam, die de sluis bedient. Door beide aanvoeren hoeven we geen zout water vanuit de Nieuwe Maas in te laten.

We houden de Hollandsche IJssel bij Gouda en Moordrecht zoet

Als het zoute water nog meer stroomopwaarts trekt, kan en zal ook de Hollandsche IJssel snel verzilten. De Hollandsche IJssel voert in een normale situatie weinig water af. Het getij beweegt er heen en weer.

In droge tijden wordt water ingelaten bij Gouda (door het Hoogheemraadschap van Rijnland) en bij de Snelle Sluis bij Moordrecht (door ons, HHSK). Ook hebben we enkele minder grote inlaten in onder meer Krimpen en Capelle. Door het inlaten van water wordt het ‘zout’ in de Hollandsche IJssel naar het oosten toegetrokken, wat we zo veel mogelijk willen voorkomen. Dit doen we door vanaf 19 juli de wateraanvoer in West-Nederland tijdelijk te veranderen. Vanaf maandag aanvoer zoetwater vanuit Lek en Amsterdam-Rijnkanaal (schielandendekrimpenerwaard.nl). Rijnland krijgt nu vooral water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal, en hoeft daardoor nauwelijks aan de Hollandsche IJssel te onttrekken. Nu sturen we het zoete Lekwater door de Krimpenerwaard naar gemaal Verdoold en we krijgen zoet water via in Gouda.

Door deze maatregelen houden we het zoute water buiten en kunnen we de bovenloop van de Hollandsche IJssel zoet houden.