Voorbereidingskrediet voor onderhoud kades langs de Gouwe en de Ringvaart van de Zuidplaspolder

Voorbereidingskrediet voor onderhoud kades langs de Gouwe en de Ringvaart van de Zuidplaspolder

Archieffoto kade ophogen met klei

Jaarlijks voert het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan de hand van het meerjaren onderhoudsprogramma (MJP) onderhoud uit aan regionale waterkeringen (kades). Zo blijven ze voldoen aan de vereiste hoogten en afmetingen. Door het werk aan de kades, beschermen wij het achterliggende gebied tegen overstromingen en wateroverlast.

In 2020 staat onderhoud aan de kade langs de Gouwe en de ringvaart van de Zuidplaspolder op de planning. Om deze werkzaamheden voor te kunnen bereiden, is geld nodig. Hiervoor is een kredietvoorstel opgesteld.

Het algemeen bestuur heeft in de verenigde vergadering van 27 maart ingestemd met dit voorstel. Nu kan in kaart worden gebracht wat nodig is om de kades te onderhouden.