Voorlopige zetelverdeling

20 maart 2023
In het gebied van het hoogheemraadschap zou volgens de huidige tussentelling de zetelverdeling er als volgt uit zien.

Hieronder kunt u de voorlopige zetelverdeling vinden. Donderdag 23 maart maken wij de definitieve uitslag en zetelverdeling bekend.

Voorlopige zetelverdeling
PARTIJ 2019 2023 Verschil
1 Water
Natuurlijk
6 6* -
2 VVD 5 4* -1
3 Partij
van de Arbeid (P.v.d.A)
3 3* -
4 50Plus 2 1* -1
5 SGP-ChristenUnie 2 2 -
6 CDA 1 1 -
7 Ons-Platteland 1 - -1
8 AWP
voor
water, klimaat en natuur
1 2* 1
9 Partij
voor de Dieren
3* 3
10 Belang
van Nederland (BVNL)
- -
11 BBB 3 3
12 JA21 1 1
13 GOUD -
Ongebouwd 3 2 -1
Natuurterreinen 1 2 1
Bedrijven 5 - -5
* restzetel