Vorming van een nieuw bestuur

16 mei 2023
Breed bestuursakkoord met financieel kader in voorbereiding.

Na de verkiezingen hebben de informateurs Ria Oosterop en Aletta Hekker een advies opgesteld. Dit advies is in de verenigde vergadering in het openbaar besproken op 25 april 2023.

Zij adviseren de formatiefase in te gaan met de fracties Water Natuurlijk, VVD, PvdA en de gezamenlijke fracties van Ongebouwd en Natuurterreinen. Deze vier fracties vertegenwoordigen 17 zetels en hebben daarmee een meerderheid in het algemeen bestuur voor de vorming van een stabiel college. Tegelijkertijd adviseren de informateurs om in samenwerking met het volledige algemeen bestuur een bestuursakkoord op te stellen voor de komende periode. Het financieel kader vormt een houvast bij het opstellen van een bestuursakkoord.

Opstellen bestuursakkoord

De genoemde fracties koersen in lijn met het advies op een breed gedragen inhoudelijk bestuursakkoord. Om een neutraal en zorgvuldig proces te waarborgen, begeleidt een extern, onafhankelijk bureau dit proces.

Vorming nieuw college

Op dit moment zijn de vertegenwoordigers van de hierboven genoemde fracties in gesprek met elkaar over het financieel kader en de portefeuilleverdeling.

Het financieel kader zorgt voor duidelijkheid, stabiliteit, continuïteit en comfort bij het maken van een inhoudelijk bestuursakkoord. De fracties van Water Natuurlijk, VVD, PvdA en Ongebouwd/Natuurterreinen laten zich bij de vorming van het nieuwe college begeleiden door Albert van den Bosch, voormalig burgemeester van Zaltbommel.

Vervolg

Het streven is om het hele proces voor eind juni 2023 te hebben afgerond.