Vrije doorgang voor vissen

8 februari 2024
Veel vissoorten zijn voor voedsel en voortplanting afhankelijk van grotere wateren. Sommige vissoorten trekken van zout- naar zoetwater en weer terug.

Met vistrappen, visvriendelijke gemalen en de aanleg van paai- en opgroeiplaatsen zorgen wij voor veilige verbindingen tussen wateren en een goed leefklimaat voor vissen.

Om te zorgen voor de juiste waterstanden in ons gebied werken wij met tientallen gemalen, stuwen, sluizen en inlaten. Dat kunnen hindernissen zijn voor vissen die er voorbij willen. Daarom bouwen we visvriendelijke gemalen en vistrappen en leggen we paai- en opgroeiplaatsen aan. Zo zorgen we voor veilige verbindingen tussen wateren en een goed leefklimaat voor vissen. Een goede balans van vissoorten draagt bij aan de kwaliteit van het water.

Routekaart

Op onze kaart voor vismigratie staat aangeven welke knelpunten wij in Schieland en de Krimpenerwaard hebben opgelost en waaraan we nog werken. Ook werken we mee aan onderzoek naar de visintrek in de Rijn-Maasmonding, om inzicht te krijgen op trekroutes en mogelijke verbeterpunten.

Wil je meer weten over de vissentrek? Bekijk dan onze video ‘de reis van Aaltje’.

Veilige doorgang belangrijk voor bijna alle vissoorten

Vispassages zijn voor bijna alle vissoorten van belang. Dat geldt voor zowel trekvissen zoals paling, bot en de driedoornige stekelbaars als voor andere vissoorten. Dit blijkt uit een landelijke studie van vispassages (bron: publicatie Wageningen University & Research).