Water in de verkiezingsprogramma's

Water in de verkiezingsprogramma's

Water in de verkiezingsprogramma's

Op welke manier komen wateronderwerpen aan bod in de verkiezingsprogramma’s? Vanuit de waterschappen zijn de programma’s van 11 partijen bekeken en zijn de waterstandpunten voor u op een rij gezet.

Vergeleken met de programma’s van 4 jaar geleden lijkt er nu meer aandacht te zijn voor water. De waterthema’s uit de verkiezingsprogramma’s van 4 jaar geleden hadden alleen betrekking op waterveiligheid en waterkwaliteit. Droogte en werken aan meer ruimte voor water om ons voor te bereiden op het veranderende klimaat kwamen er niet in voor, maar in de nieuwe programma’s juist wel. Misschien wel door de droge zomers van de afgelopen jaren. Zo is er nu meer aandacht voor het klimaatbestendiger bouwen van woningen. Wij zijn hier blij mee en roepen politici op om water sturend te laten zijn voor de inrichting van onze leefomgeving.

Bekijk de wateronderwerpen per thema en partij