Wateraanvoer vanuit Delfland

20 juni 2023
Los van de verwachte buien vandaag, valt er de komende periode waarschijnlijk weinig regen.

Om te kunnen blijven zorgen voor voldoende zoetwater in ons werkgebied, voeren we de aankomende nachten water aan vanuit buurwaterschap Delfland. Dit water stroomt bij de Bergsluis in Rotterdam het gebied in en vanaf daar voeren we via het Noorderkanaal richting de Rotte.

De aanvoer van water vanuit het hoogheemraadschap van Delfland gebeurt in samenwerking met gemeente Rotterdam, die de Bergsluis bedient. Het extra water is nodig, omdat we in Rotterdam nu geen water meer inlaten vanuit de Nieuwe Maas. Dat water is momenteel te zout. Wel laten we vanaf begin juni water in via de Hollandsche IJssel. Hiervandaan voeren we het water via de Ringvaart naar de Rotte. We pompen het de Rotte op met gemaal Leemhuis-Stout bij Oud-Verlaat, vlakbij de Zevenhuizerplas. De waterstand van de Rotte vullen we aan tot maximaal -1.00 m NAP en blijven zo binnen het peilbesluit. De Rotte speelt een belangrijke rol voor een groot gebied en dient als doorvoerroute van water richting lagergelegen polders.

Water op peil

Ook nu het al enige tijd droog en warm weer is, zijn de waterstanden in ons werkgebied zoals ze moeten zijn. Om dat zo te houden, nemen we verschillende maatregelen. Zo gebruiken we bij Lekkerkerk nog steeds een extra pomp, om water vanuit de polder naar het hogere peilgebied Lekkerkerk te pompen. En waar nodig vullen we plassen aan waar de waterstand zakt door verdamping en door het uitblijven van regen. De Krimpenerhout, een plas in de Krimpenerwaard, vullen we aan via de waterinlaat vlakbij kinderboerderij Klein Boveneind in Krimpen aan den IJssel.

Zo houden we alle wateren in ons gebied op peil. De wateren, kades en dijken houden we doorlopend in de gaten. Daarbij letten we specifiek op bijzonderheden die kunnen optreden bij droog of warm weer, zoals vissterfte, blauwalg, of scheuren en verzakkingen bij dijken.