Waterinnovatiefonds opgericht

Waterinnovatiefonds opgericht

Een foto van ons gebied

De waterschappen hebben een eigen bank: de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Deze bank heeft een waterinnovatiefonds opgericht. Met dit fonds kan de bank waterschappen helpen met financiering voor innovaties die moeilijk van de grond komen vanwege financiële risico’s.

Het gaat om innovatieve waterschapsprojecten die breed toepasbaar zijn en bijdragen aan een duurzamer Nederland. Het fonds wordt op afstand van de bank geplaatst. Een speciale groep mensen beoordeelt de aanvragen voor de financiële bijdragen.

Meer informatie vindt u op de website van de Unie van Waterschappen.