Waterkwaliteit in 2018

Waterkwaliteit in 2018

Snoekenpaaiplaats Bergse Plassen ©Willem Kolvoort

Het hoogheemraadschap is beheerder van de waterkwaliteit. Dat betekent dat we niet alleen onderzoek doen naar de waterkwaliteit, maar ook een taak hebben om de waterkwaliteit te beschermen, in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. In de Waterkwaliteitsrapportage 2018 geven we inzicht in de toestand en ontwikkeling van de waterkwaliteit.

De analyse levert inzicht op in de waterkwaliteit en helpt ons bij het maken van keuzes om de waterkwaliteit effectief te beschermen of te verbeteren. In onze jaarlijkse waterkwaliteitsrapportage geven we een globaal beeld van een paar belangrijke waterkwaliteitsaspecten.

Bekijk de Waterkwaliteitsrapportage.

Onze meetgegevens zijn vrij beschikbaar. Kijk voor meer informatie op Metingen Waterkwaliteit.