Waterkwaliteit in beeld

Waterkwaliteit in beeld

Snoekenpaaiplaats Bergse Plassen ©Willem Kolvoort

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is beheerder van de waterkwaliteit. Dat betekent dat we niet alleen onderzoek doen naar de waterkwaliteit, maar ook een taak hebben om de waterkwaliteit te beschermen, in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

In de Waterkwaliteitsrapportage 2017 geven we inzicht in de toestand en ontwikkeling van de waterkwaliteit. In de rapportage van dit jaar is onder andere te zien dat de hoeveelheid fosfor en stikstof in het glastuinbouwgebied de laatste jaren sterk is afgenomen en dat de problemen met gewasbeschermingsmiddelen minder lijken te worden.

Om te begrijpen hoe de waterkwaliteit zich ontwikkelt, is het nodig om deze gegevens op een rij te zetten. Deze analyse levert inzicht op in de waterkwaliteit en helpt ons bij het maken van keuzes om de waterkwaliteit effectief te beschermen of te verbeteren. In onze jaarlijkse waterkwaliteitsrapportage geven we een globaal beeld van een paar belangrijke waterkwaliteitsaspecten.

Bekijk de Waterkwaliteitsrapportage.

Onze meetgegevens zijn vrij beschikbaar. Kijk voor meer informatie op Metingen Waterkwaliteit.