Waterplanten maaien voor betere aan- en afvoer van water

2 september 2022
Nu het langdurig droog en warm weer is, zijn op veel plekken de waterplanten flink gegroeid.

Als sloten te dicht bedekt zijn met waterplanten, kan het water niet meer goed doorstromen. Om problemen te voorkomen met de aan- en afvoer van water gaan we waar nodig nu waterplanten maaien. Dit doen we vanaf de kant met een tractor met maaikorf. En waar dat niet kan, gebruiken we een maaiboot.

Uitgesteld onderhoud

Doorstroming van het water is belangrijk om te kunnen blijven zorgen voor voldoende water in heel ons gebied. Daarom gaan we nu de sloten maaien op plaatsen waar dat het meest nodig is. Tot nu toe stelden we het onderwatermaaien uit, om niet onnodig het water om te woelen. Vissen hebben het deze zomer toch al moeilijk, omdat het water warm is en weinig zuurstof heeft door het droge en warme weer.

Oog voor natuur

De aannemers die het onderhoud voor ons uitvoeren, letten goed op het watersysteem en op de dieren en planten in de omgeving. Bijvoorbeeld op broedende vogels en zwemmende kuikens. Watervogels zoals futen, meerkoeten en waterhoentjes hebben een lang broedseizoen. Zelfs tot in oktober zijn er nesten, waar dan ruim omheen wordt gemaaid. Het maaisel blijft -waar mogelijk- een paar dagen op de kant liggen. Zo kunnen waterdiertjes die bij het maaien zijn opgevist weer terug het water inkruipen. Na het maaien, ziet het slootwater er een paar dagen troebel uit. Het doorzicht wordt weer normaal als de grond en plantenresten naar de bodem zijn gezakt.

Lees meer over maaien in water en op oevers.