Waterschap doet proef met Bokashi

Waterschap doet proef met Bokashi

Bokashi

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard doet een proef met het omzetten van maaigras in de bodemvoedingsstof Bokashi.

 “We doen hier een proef mee om zo een nieuw product te maken dat wij en andere afnemers kunnen gebruiken om de bodem in de Krimpenerwaard te verbeteren”, legt medewerker Albert Sandbrink, trekker pilot Bokashi uit. Samen met zijn collega Sander Hoogewoning, programmaleider Duurzaam, is hij een van de bedenkers van deze pilot. Ze zijn erg enthousiast over de proef, net als de verantwoordelijke bestuurders. Hoogewoning: “We willen als waterschap met de samenleving bijdragen aan de circulaire economie. Dat is ook een van de punten uit het coalitieakkoord van ons nieuwe bestuur.”

Maaisel uit de Krimpenerwaard

Het maaisel dat voor deze proef wordt gebruikt, komt uit de bermen langs de fietspaden het Reevlietpad in Berkenwoude en de Koolwijkseweg in Stolwijk. Het waterschap beheert en onderhoudt de wegen in de Krimpenerwaard buiten de bebouwde kom met uitzondering van de provinciale wegen. Langs de twee fietspaden zijn de bermen volledig gemaaid, in tegenstelling tot het gebruikelijke maaien door tot een meter uit het fietspad het gras te maaien door te klepelen. Het aangepaste maaiwerk leverde ongeveer 40.000 kilo aan maaisel op. Het maaisel is naar de loods aan de Zuidbroekse Opweg in Berkenwoude gebracht om omgezet te worden in Bokashi.

Voedingrijker dan compost

Bokashi wordt gemaakt door een soort lasagneachtige opbouw waarbij een laag maaiafval wordt bedekt met een laagje grondstoffen en bacteriën, die het verteringsproces versnellen, waarna de volgende laag wordt aangebracht. De hoop, die circa 60 vierkante meter in beslag neemt, wordt toegedekt met zeil. Deze opbouw is begeleid door een externe deskundige van ‘Bij de Oorsprong’. “Na de opbouw moet het maaisel zo’n acht tot tien weken verteren op die plek”, legt Sandbrink uit. “In vergelijking tot bijvoorbeeld compost bevat Bokashi meer voedingstoffen en het activeert het bodemleven zelf. Daarnaast houdt het de grond vochtiger wat in tijden van droogte goed is voor de veengronden in de Krimpenerwaard”.

Lokale afnemers

“We willen de Bokashi graag lokaal aan laten brengen. Enerzijds om zo onnodig extra transport te voorkomen en anderzijds omdat we graag willen weten wat in de praktijk de effecten zijn van deze grondstof. Daarom vragen we de afnemer ook dit aan ons te laten weten”, legt Hoogewoning uit. Hoogewoning: “Eigenlijk vragen we de afnemer dus om deel te nemen aan de pilot. We denken dat deze proef een positieve bijdrage gaat leveren aan de bodem en willen dit graag met agrariërs of groenbeheerders in het gebied uitproberen.”

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Albert Sandbrink, via telefoonnummer: 010 45 37 200.