Waterschap internationaal actief

22 juni 2023
Ons waterschap is ook actief in andere delen van de wereld.

Ons waterschap is ook actief in andere delen van de wereld. Zo doen we mee aan de BlueDeal, een internationaal programma van verschillende overheden om 20 miljoen mens wereldwijd toegang te geven tot voldoende, schoon en veilig water. Ook leiden we vaak internationale gezelschappen rond. Onlangs bezocht een groep Taiwanezen de Eendragtspolder in Zevenhuizen en de IJsseldijk in Krimpen aan den IJssel.

Blue deal

De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het doel van dit programma is: 20 miljoen mens wereldwijd toegang te geven tot voldoende, schoon en veilig water. Het programma loopt tot 2030 en het programma bestaat uit 17 langdurige partnerschappen in 15 landen.

Kennisdelen met elkaar

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is samen met vier andere waterschappen (Aa en Maas, Delfland, Hollands Noorderkwartier en Zuiderzeeland) actief in Indonesië. Met de gemeente en het Pekalongan, de gemeente Semarang en het regentschap Tangerang delen deze vijf waterschappen kennis en expertise van het gebied van het waterbeheer. De kennisdeling richt zich op voldoende kennis en expertise, een goed functionerende organisatie en samenwerking met de belangrijkste stakeholders bij onze Indonesische partners.

Kijk voor meer informatie op Blue Deal - Unie van Waterschappen

Taiwanese delegatie bezoekt Eendragtspolder en dijkversterking KIJK

Op 13 juni heeft een delegatie vanuit de Water Resources Agency van Taiwan (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) een bezoek gebracht aan de Eendragtspolder in Zevenhuizen en de IJsseldijk in Krimpen aan den IJssel.

In de Eendragtspolder werd uitleg gegeven over de verschillende functies van het gebied rondom de roeibaan (waterberging, natuurgebied, recreatiegebied). Bij de IJsseldijk werd, in samenwerking met Rijkswaterstaat, verteld over dijkversterkingsproject KIJK de Hollandsche IJsselkering.

De delegatie was erg onder de indruk van wat we allemaal doen als waterschap. Er was veel interesse in onze organisatie en ons werk, bijvoorbeeld over hoe we omgaan met droogte, wat ook voor Taiwan een herkenbaar probleem is.