Waterschap meet waterkeringen vanuit de lucht

Waterschap meet waterkeringen vanuit de lucht

Helikopter

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard begint met het meten van waterkeringen in het gebied met hulp van een helikopter. Van ongeveer 71 kilometer primaire waterkeringen en 220 kilometer regionale waterkeringen wordt de hoogte gemeten en duizenden foto’s gemaakt. Dit doen we eens in de vijf jaar.

Met de gegevens die de helikopter verzamelt, actualiseert het hoogheemraadschap het zogenoemde beheerregister. De data worden onder meer gebruikt bij het toetsen van de veiligheid van waterkeringen en bij het uitvoeren van onderhouds- of verbeteringsprojecten zoals kadeophogingen of dijkversterkingen.

De data worden verzameld met behulp van laser-altimetrie. Een laserscanner die onder de helikopter is gemonteerd, tast het terrein onder de helikopter af. Een computer meet de tijd tussen het moment dat een laserstraal wordt uitgezonden en weer terugkomt. Hiermee kan worden berekend wat de afstand is tussen de scanner en het aardoppervlak. De metingen worden met een snelheid van enige tienduizenden punten per seconde uitgevoerd. Door een vlieghoogte van minimaal 250 meter aan te houden kunnen dijken, maar ook bebouwingen en andere objecten, met grote nauwkeurigheid worden opgemeten. Vergeleken met het traditionele landmeten is dit een relatief goedkope manier om te kunnen beschikken over digitale 3D-bestanden met de nodige hoogte-informatie.

Hoewel de helikopter laag vliegt, bezorgen de metingen geen overlast. Op de grond ontstaat geen schade door de luchtdruk van de rotorbladen aan de helikopter, en ook het geluid veroorzaakt geen schade. Het hoogheemraadschap doet de metingen niet zelf. De vluchten worden uitgevoerd door het bedrijf Fugro, dat beschikt over alle vergunningen en ontheffingen. Afhankelijk van het weer nemen de metingen ongeveer een week in beslag.