Waterschap steeds bekender bij inwoners

16 februari 2023
Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Alle inwoners van Nederland mogen dan meebeslissen over de toekomst van water in hun buurt.

Onderzoek laat zien dat 71% van de inwoners uit het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het werk van waterschappen belangrijk vindt. Toch is 20% van hen niet bekend met het waterschap uit de eigen regio.

84% verwacht stijging van waterschapsbelasting door extreem weer

Extreem weer komt steeds vaker voor. 88% van de inwoners uit ons werkgebied is bekend met onze rol bij extreem weer. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Unie van Waterschappen. Zo’n 84% verwacht dat door extreem weer de waterschapsbelasting zal stijgen in de komende jaren. Als gevraagd wordt om te kiezen, geeft 49% aan liever hogere dijken te laten bouwen ten opzichte van 38% die het water de ruimte wil geven. Daarnaast wil 90% liever vooraf investeren om schade door droogte of wateroverlast te voorkomen ten opzichte van 6% die liever pas wil repareren als er schade is.

Zuivering van rioolwater

In Nederland wordt steeds meer afval in het water gegooid of doorgespoeld. Daardoor worden de kosten voor rioolwaterzuivering steeds hoger. Met negen zuiveringen maken wij dagelijks miljoenen liters afvalwater schoon van zo’n 650.000 inwoners en bedrijven. Acht op de tien inwoners vindt dat mensen bewuster moeten omgaan met wat zij door de gootsteen spoelen, tegenover één op de tien die liever extra investeert in het zuiveren van water. Op de vraag tot welk niveau water moet worden gezuiverd, kiest 50% voor superschoon water en 27% vindt dat een beetje vervuiling erbij hoort.

Invloed van het water op de inrichting van Nederland

Het waterschapsbestuur heeft de komende jaren met meer van dit soort actuele dilemma’s te maken. De waterschappen willen bijvoorbeeld dat er bij nieuwe bouwplannen wordt nagedacht over de effecten van extreem weer. 77% van de inwoners in het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vindt dat het water bepaalt waar huizen komen, tegenover 12% die liever overal bouwt.