Waterschap voor nu én later

Waterschap voor nu én later

Afvalwaterzuivering Kralingseveer

In 2018 was ons waterschap voor 65% energieneutraal. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van 2017. Het waterschap heeft zich tot doel gesteld om in 2025 100% energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat we evenveel duurzame energie opwekken als we zelf verbruiken. Dit gaan we doen door jaarlijks 2% energie te besparen en meer zelf duurzaam op te wekken.

Voor een waterschap zijn de gevolgen van de klimaatverandering direct voelbaar. De hevige regenbuien en langere perioden van droogte zorgen voor meer uitdaging in het waterbeheer. Wij werken samen met gemeenten, bedrijven en inwoners in ons gebied om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. We werken niet alleen aan de problematiek van nu maar denken ook na over de toekomst.

Minder verbruik, meer duurzaam opwekken

Het waterschap gebruikt onder andere energie voor het verpompen van water om  het waterpeil op de juiste niveau te houden. Ver de meeste energie, 72% van het totaal, wordt gebruikt voor het zuiveren van afvalwater.

De komende jaren gaan we de productie van biogas op afvalwaterzuivering Kralingseveer optimaliseren zodat we uit dezelfde hoeveelheid slib meer biogas kunnen halen. Dit biogas wordt op de zuivering omgezet in elektriciteit.

Daarnaast zijn er plannen om zonnepanelen op onze zuiveringen te plaatsen zodat we meer energie zelf opwekken. Naast op een duurzame manier opwekken van energie, voeren we onze taken waar mogelijk slimmer en met minder energie uit. Dat bespaart kosten en beperkt de uitstoot van CO2. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe manier van beluchting. Bacteriën die het afvalwater schoonmaken hebben veel zuurstof nodig. Er zijn twee systemen om die lucht in het afvalwater te brengen: puntbeluchters en bellenbeluchters. Met bellenbeluchting in plaats van puntbeluchting besparen we veel energie. Puntbeluchting kan je het best vergelijken met een enorme slagroomklopper (nog beter is de vergelijking met een deeghaak) die half in het water hangt en door rond te draaien zuurstof in het water klopt. Door bellenbeluchting toe te passen, beluchtigsplaten op de bodem van de zuivering die een gordijn van kleine belletjes creëert, kunnen we veel energie besparen. 

Meer informatie over hoe het waterschap werkt aan zijn energiedoelstelling kunt u lezen op www.hhsk.nl/duurzaamwaterschap