Waterschappers geven les over waterschapsverkiezingen

Waterschappers geven les over waterschapsverkiezingen

Waterschapsles voor jongeren

Waterschappen en de waterschapsverkiezingen zijn vaak geen bekend terrein voor middelbare scholieren of mbo’ers. Daarom ontwikkelde de Unie van Waterschappen samen met ProDemos waterschapslessen voor jongeren. Inclusief een interactief spel.

De lessen beginnen met een inleiding over waterschappen en de verkiezingen. Daarna worden er in de klas waterschapsverkiezingen gehouden, en vormen de leerlingen het bestuur van een waterschap. Ze maken keuzes over waarin wordt geïnvesteerd en waar geen geld voor is. Ook onderhandelen ze met andere waterschappen om problemen op te kunnen lossen. Het spel laat de gevolgen van de gemaakte keuzes zien voor de veiligheid van dijken, wateroverlast en waterkwaliteit.

Praktische informatie

Het lesprogramma duurt 2 lesuren van 45 minuten. De leerlingen vormen drie teams. Per team is een smartphone of tablet nodig in de les. Er zijn geen kosten aan het programma verbonden.

Gastdocent of zelf lesgeven

Het is mogelijk een gastdocent van het waterschap uit te nodigen. Hij of zij geeft dan de lessen. Een school kan er ook voor kiezen de lessen zelf te geven. Er is een korte docentenhandleiding.

Aanmelden en informatie

Scholen kunnen de game en het lespakket gratis aanvragen. Bij de aanvraag kunnen ze aangeven of ze een gastdocent willen uitnodigen. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden.

Bron: Unie van Waterschappen