Werkzaamheden aan de Schuwacht, Opperduit en Lekdijk West

Werkzaamheden aan de Schuwacht, Opperduit en Lekdijk West

Opperduit

Op de wegen aan de Schuwacht, Opperduit en Lekdijk West liggen snelheid remmende plateaus. Deze zijn versleten en worden vervangen. De werkzaamheden beginnen op donderdag 9 mei en eindigen op dinsdag 14 mei. In het weekend wordt niet gewerkt.

De werkzaamheden beginnen op de Schuwacht (vlakbij het zwembad) en verplaatsen zich gedurende de uitvoeringsperiode in de richting van de Lekdijk West.

Planning

  • Donderdag 9 mei: voorbereidende werkzaamheden (frezen)
  • Vrijdag 10 mei: asfalterings- en freeswerkzaamheden
  • In het weekeinde zijn er geen werkzaamheden
  • Maandag 13 mei: asfalterings- en freeswerkzaamheden
  • Dinsdag 14 mei: asfalterings- en freeswerkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd met toepassing van een halve rijbaanafzetting. De ene helft van de weg is gestremd en de andere helft biedt ruimte om het verkeer om en om de werkzaamheden te laten passeren.

Enige vertraging is helaas niet te voorkomen. Houd rekening met een vertraging ongeveer 5 minuten. Tijdens het asfalteren kan de wachttijd oplopen. In het ergste geval is dat 15 á 20 minuten.

Werktijden: van 06.00 uur tot 18.00 uur, de ochtend- en avondspits wordt zoveel mogelijk ontzien.