Werkzaamheden aan de Stoofkade

20 juni 2023
Aan de Stoofkade in Gouda vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Uit onderzoek is gebleken dat de kade niet meer hoog en stevig genoeg is. Deze kade beschermt de achterliggende polder tegen het hoge water uit de Gouwe.

De werkzaamheden beginnen half juni en duren tot begin oktober.

Wat gaat er gebeuren?

De kade wordt opgehoogd met klei. Zo zorgen wij ervoor dat de kade weer hoog genoeg is. Om de stevigheid van de kade aan de veiligheidseisen te laten voldoen, vullen we het binnentalud (de helling van de binnenkant van de dijk) aan met klei en wordt de sloot onderaan de kade gedempt (het dempen van een sloot is het dichtgooien van een sloot met grond of ander vast materiaal). We leggen een systeem aan om het water af te voeren.

Als dit klaar is, wordt de kade ingezaaid met graszaad. Enige tijd later ligt de kade er weer mooi en stevig bij.