Werkzaamheden in gemaal Abraham Kroes afgerond

21 juli 2023
Het gemaal in Moordrecht werkt weer volledig.

Zoals gepland, hebben uit voorzorg onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan één van de vier pompen van het gemaal. Deze elektrisch aangedreven pomp is grondig getest en voldoet weer aan de huidige standaarden.

Machines en installaties met regelmaat inspecteren en onderhouden, vinden wij heel belangrijk. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en verlengt de levensduur. Op de lange termijn verlaagt dit de kosten.

Gemaal Abraham Kroes aan de Schielandse Hoge Zeedijk West in Moordrecht is een belangrijk gemaal voor het peilbeheer in de laaggelegen Zuidplaspolder. Dit gemaal is een belangrijk onderdeel van het waterbeheer in de Ringvaart en de achterliggende polder. Het zorgt ervoor dat het waterpeil op het juiste niveau blijft en dat het teveel aan water wordt afgevoerd naar de Hollandsche IJssel.

Het terugplaatsen van de gereviseerde pomp

Het terugplaatsen van de pomp na het onderhoud

Pomp gemaal kroes vooraf

De pomp van gemaal Abraham Kroes wordt verwijderd voor onderhoud