West-Nederland krijgt zoetwater aangevoerd vanuit Lek en Amsterdam-Rijnkanaal

12 juli 2023
De regen die nu af en toe valt, is lang niet voldoende om het watertekort in het westen van Nederland aan te vullen.

Om verzilting (zouter water) tegen te gaan, wordt daarom vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal (in Midden-Nederland) zoetwater aangevoerd naar West-Nederland.

Het inzetten van deze aanvoerroute is een gezamenlijk besluit van Rijkswaterstaat en de vier waterschappen Rijnland, De Stichtse Rijnlanden, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

Watermanagement

Via deze zogeheten klimaatbestendige wateraanvoer (KWA) zorgen de waterschappen ervoor, dat in West-Nederland voldoende water beschikbaar is om wateren op peil te houden en dat er zoetwater is voor onder andere (agrarische) bedrijven die zoetwater nodig hebben. Hiervoor wordt water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek gepompt. Het water wordt via de Leidsche Rijn en de doorvoerroute door de Krimpenerwaard naar West-Nederland geleid.

Strijd tegen zout

In onze regio is het neerslagtekort nu 180 millimeter, ofwel 18 emmers water per vierkante meter. De regen die nu valt, verdampt snel en is niet genoeg om het neerslagtekort op te lossen. Door een tekort aan neerslag en een lage rivierafvoer wordt het beschikbare water steeds iets zouter. Die verzilting is niet goed voor het waterleven, de natuur en (agrarische) bedrijven die zoetwater nodig hebben. De KWA zorgt voor de aanvoer van 7.000 liter (700 emmers) zoetwater per seconde richting West-Nederland.