Wij werken graag mee aan mooi ijs

Wij werken graag mee aan mooi ijs

Gemaal Abraham Kroes in 2012

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt graag mee aan mooi schaatsijs, door onze gemalen op de plekken waar dit mogelijk is stil te zetten. Dit is vooral in de Krimpenerwaard, omdat dit gebied minder snel last heeft van peilstijging.

Tijdens deze vorstperiode moeten we de polders in het Schielandse deel wel blijven bemalen (water wegpompen), om stijging van het waterpeil in dit laag gelegen gebied te voorkomen. Dit is jammer genoeg minder goed voor de aangroei van ijs, de kans op zwakke plekken of wakken is hierdoor aanzienlijk groter.

Waarom water wegpompen?

Zonder het wegpompen van water door onze gemalen stijgt het waterpeil in de sloten en plassen. Lokaal kan dit oplopen tot 10 centimeter per dag. Dit is een te grote stijging om droge voeten te kunnen blijven garanderen. Naast normale neerslag is er met name in het Schielandse deel van het gebied, dat ver onder de zeespiegel ligt (bijna 7 meter), veel kwelwater (grondwater dat omhoog komt). Ook is er in de afgelopen periode veel regen gevallen, dat nog steeds nasijpelt in de sloten.

Veel plezier met schaatsen, doe voorzichtig (het is op eigen risico) en hou rekening met de corona richtlijnen.