Wonen aan een dijk

Wonen aan een dijk

Wonen aan een dijk

U woont aan de dijk of heeft u een stuk grond langs de dijk? Dan is onderstaande informatie heel interessant voor u. Er gelden namelijk regels voor bijvoorbeeld bouwen, tuinen aanleggen en kabels en leidingen op en langs de dijken.

Dijken zorgen ervoor dat water uit de rivieren of de zee niet de achterliggende polders in kan stromen. In een land waar we onder zeeniveau wonen, zijn dijken van levensbelang.

Wij zorgen voor stevige en hoge dijken, maar u heeft hier ook een rol in. Als dijkbewoner kan en mag u niet alles langs de dijk. Deze regels zijn vastgelegd in de Keur van het waterschap, de legger (soort bestemmingsplan voor dijken), Beleidsregels en Algemene regels. De ‘Beleidsregels voor de Primaire Waterkeringen’ (de dijken langs de Hollandsche IJssel, de Lek en de Nieuwe Maas) zijn aangepast. Belangrijk voor u om te weten, want dan weet u waar u rekening mee moet en kunt houden als het gaat om uw huis, het inrichten van de tuin, het aanleggen van trappen en op- en afritten e.d.

Woont u langs de dijk, kijk dan op onze website www.hhsk.nl/wonenaaneendijk voor meer informatie over de aangepaste ‘Beleidsregels voor de Primaire Waterkeringen’.