Nieuwsoverzicht

Consultatie concept voorkeursalternatief KIJK gestart

Op 24 april heeft het bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het concept Voorkeursalternatief (concept VKA) vastgesteld voor het KIJK-dijktraject. Dit concept VKA wordt voor consultatie voorgelegd aan de bewoners en bedrijven langs de dijk (vanaf 1 juni tot en met 13 juli), aan de bestuurlijke partners (gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard; provincie Zuid-Holland; Rijkswaterstaat) en aan de commissie m.e.r.

Consultatie concept voorkeursalternatief KIJK gestart