Nieuwsoverzicht

Nog steeds giftige blauwalg in de Eendragtspolder

Uit onze laatste metingen van afgelopen week blijkt dat er nog steeds blauwalg aanwezig is in de Eendragtspolder. In juli heeft het hoogheemraadschap bij een incidenteel veldonderzoek van de onderwatervegetatie in de Eendragtspolder geconstateerd dat daar blauwalgen voorkomen. Het gaat om de soort Aphanothece stagnina. Deze blauwalgensoort wordt als potentieel toxisch gekwalificeerd, en kan dus giftig zijn voor mens en dier. Wij adviseren u daarom contact met het water in de Eendragtspolder te vermijden.

Nog steeds giftige blauwalg in de Eendragtspolder