Nieuwsoverzicht

Aanhoudende droogte leidt tot natte boezemlanden

De aanhoudende droogte in grote delen van ons beheersgebied leidt in een aantal gevallen tot vernatting van buitendijkse gebieden die liggen in het zogenaamde Boezemsysteem (Ringvaart en Rotte). Deze gebieden worden ook wel boezemland genoemd. Dit heeft te maken met het feit dat het waterpeil zoals vastgesteld in de peilbesluiten maximaal moet worden benut om de polders goed te kunnen blijven voorzien van water en om droogteschade aan boezemkades zoveel mogelijk te beperken.

Aanhoudende droogte leidt tot natte boezemlanden