Regelgeving

De regelgeving voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is vastgelegd in de verordeningen (regels van het waterschap). In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan inwoners, bedrijven en het waterschap zich moeten houden.