Beste wensen voor 2020!

Beste wensen voor 2020!

We kijken terug op een jaar hard werken in het dijkversterkingsproject KIJK, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. We hebben de aanbesteding voorbereid en in de omgeving en bij de stakeholders meer input opgehaald over bijvoorbeeld het belangrijke onderwerp ‘bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden’.

Op dit moment doorlopen we de aanbestedingsprocedure. We ronden die af met de gunning van het werk aan een van de kandidaat-aannemers in het voorjaar. Dan starten we, met de gekozen aannemer, aan het uitwerken van het eerder vastgestelde VKA, het voorkeursalternatief. 
Bij het concreet maken van de plannen gaan we ook weer met u in gesprek, want we hebben daarvoor ook uw input nodig. U kunt ons ook altijd bereiken als u dat wilt, via het Omgevingsteam KIJK, bereikbaar via mail: omgevingsteamkijk@hhsk.nl en telefonisch tijdens kantooruren:
Guido Verweij (06 31 77 65 66); Manon Otterloo (06 50 03 49 64); Peter van der Veeken (06 54 91 75 19).

Namens het gehele HHSK-KIJK-team onze beste wensen voor het nieuwe jaar!