CONCEPT VOORKEURS-ALTERNATIEF KIJK

CONCEPT VOORKEURS-ALTERNATIEF KIJK

Op 24 april heeft het waterschapsbestuur het Concept Voorkeursalternatief vastgesteld voor het KIJK-dijktraject. Dit concept wordt voor consultatie voorgelegd aan de bewoners en bedrijven langs de dijk (vanaf begin juni tot half juli), de bestuurlijke partners (gemeente Krimpen aan den IJssel en gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat) en de commissie m.e.r.

Ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel wordt versterkt om de kans op wateroverlast in de Krimpenerwaard zo klein mogelijk te maken. We bereiden de dijkversterking voor en voeren deze uit onder de projectnaam KIJK, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.
In het najaar nemen we een definitief besluit over het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA): de dijkversterkingsoplossing per dijkvak die de voorkeur heeft boven andere kansrijke alternatieven. Het VKA is een principe-oplossing die in de planuitwerkingsfase nog wordt geoptimaliseerd.
Vanaf begin juni volgt alle informatie over het concept VKA, de consultatie en op welke manier er, tot half juli, reacties kunnen worden gegeven.