Info-avonden concept voorkeursalternatief KIJK

Info-avonden concept voorkeursalternatief KIJK

Op 24 april heeft het bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het concept Voorkeursalternatief (concept VKA) vastgesteld voor het KIJK-dijktraject. Dit concept VKA wordt voor consultatie voorgelegd...

De avonden zijn inmiddels voorbij, u vindt de gegeven presentaties per dijkvak onderaan de pagina over het Concept VKA.

... aan de bewoners en bedrijven langs de dijk (vanaf 1 juni tot en met 13 juli), aan de bestuurlijke partners (gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard; provincie Zuid-Holland; Rijkswaterstaat) en aan de commissie m.e.r.

Ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel wordt versterkt om de kans op wateroverlast in de Krimpenerwaard zo klein mogelijk te maken. We bereiden de dijkversterking voor en voeren deze uit onder de projectnaam KIJK, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.
Het VKA is de dijkversterkingsoplossing per dijkvak die de voorkeur heeft boven andere kansrijke alternatieven. Het VKA is een principe-oplossing die in de planuitwerkingsfase nog wordt geoptimaliseerd.
Alle informatie over het concept VKA, en ook het reactieformulier [NB reactieformulier inmiddels niet meer beschikbaar] waarmee reacties gegeven kunnen worden, is te vinden op de website www.hhsk.nl/kijk.
Directe belanghebbenden ontvangen daarnaast een projectkrant en in juni vinden vier informatieavonden plaats.
Alle avonden starten om 19:00 uur, de data en locaties zijn:

Datum

Locatie

Dijkvak

14 juni

De Tuyter, Krimpen aan den IJssel

A t/m E

19 juni

De Drie Maenen, Ouderkerk aan den   IJssel

E t/m L

21 juni

Dorpshuis, Gouderak

Q t/m W

27 juni

De Kaasboerderij, Lageweg (Ouderkerk   aan den IJssel)

M t/m Q

Voor alle avonden geldt het volgende programma:

19.00 uur: Inloop
19.15 uur: Start programma
21.00 uur: Einde

Na de consultatie over het concept VKA en de verwerking van de reacties van de omgeving, neemt het dagelijks bestuur van het waterschap in het najaar een definitief besluit over het VKA.