De KIJK van de omgeving op bereikbaarheid

Hoe blijft het projectgebied van KIJK bereikbaar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de IJsseldijken? In het afgelopen anderhalf jaar is over deze vraag met bewoners, bedrijven, hulpdiensten en andere belanghebbenden gesproken om hun suggesties te horen en hun belangen en zorgen te bespreken. Samen met de waardevolle inbreng van betrokken partijen in de omgeving is de eerste versie van de bereikbaarheidsstrategie tot stand gekomen.

Hiermee bepaalt het waterschap de koers voor de komende jaren en wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden om het projectgebied van KIJK tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de IJsseldijken veilig, leefbaar en bereikbaar voor verkeer te houden. Vanwege de impact op de omgeving is dit een van de belangrijkste aandachtsgebieden binnen het project KIJK. De komende jaren gaan we de ambities en uitgangspunten uit deze strategie samen met partners, bedrijven en bewoners verder invullen. Met hen willen we de al genoemde maatregelen aanvullen en concretiseren door de uitgangspunten voor de ideale aanpak te bepalen.

Bekijk de eerste versie van de bereikbaarheidsstrategie (pdf, 6.3 MB). Het document is een interactieve pdf en kan het beste bekeken worden in Adobe Acrobat.