Herstelwerkzaamheden binnentalud Kattendijk Gouderak

Van 25 oktober tot en met 10 november vinden er herstelwerkzaamheden plaats van het binnentalud van de Kattendijk ter hoogte van huisnummer 59 en 61 in Gouderak. Tijdens de werkzaamheden zal er ter plaatse over een lengte van 40 meter een halve wegafzetting zijn. Het verkeer wordt begeleid door stoplichten en borden.

Het binnentalud aan de Kattendijk wordt over een lengte van 18 meter afgegraven op 1 en respectievelijk 1,5 meter diepte. Vervolgens wordt er nieuwe klei in lagen aangebracht. De kleilagen worden tussentijds aangestampt voor de stevigheid van het talud. Tot slot wordt de nieuwe kleilaag ingezaaid met graszaad. In combinatie met de herstelwerkzaamheden vervangt Stedin twee elektriciteitspalen op de locatie.

Aanleiding herstelwerkzaamheden

Op zaterdag 19 augustus jl. zou op dit gedeelte van de Hollandsche IJsseldijk in Gouderak een praktijkproef plaatsvinden: de infiltratieproef. Water zou over het binnentalud van de dijk worden gepompt om te controleren of de dijk sterker is dan we tot nu toe aannemen. We wilden testen waar bij dit geselecteerde stuk dijk de grenzen bij infiltratie van water in de dijk daadwerkelijk liggen.

Als voorbereiding voorafgaand aan de infiltratieproef is er vrijdag 18 augustus gedurende 50 minuten water over de dijk gepompt met behulp van een geperforeerde pijp van 30 meter. Dit water is geïnfiltreerd in de dijk waarna onverwachts een kleine oppervlakkige afschuiving van het dijktalud plaatsvond.

Waardevolle onderzoeksresultaten

Tijdens de voorbereiding van de proef stond alle testapparatuur aan zodat er waardevolle informatie is verkregen. Ook is ter plaatse nader grondonderzoek gedaan. In het hart van de oppervlakkige afschuiving is een sleuf gegraven die een lokale zandinsluiting in de kleilaag aan het licht bracht. Deze was in het voorafgaande grondonderzoek niet aangetroffen. Deze zandinsluiting is volgelopen met water en heeft tot een afschuiving geleid. Zonder deze zandinsluiting zou er geen oppervlakkige afschuiving hebben plaatsgevonden.

Samenwerking

De POV Macrostabiliteit voerde de infiltratieproef uit in nauwe samenwerking met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Deltaplan Waterveiligheid, Deltares en Infram. De proef vond plaats op het traject van dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK), een van de referentieproject van de POV Macrostabiliteit.

Meer informatie: www.hhsk.nl/kijk