Informatiebijeenkomsten dijkversterking KIJK goed bezocht

Informatiebijeenkomsten dijkversterking KIJK goed bezocht

Informatiebijeenkomst

In 2023 begint de uitvoering van het dijkversterkingsproject KIJK, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. De uitvoering van de dijkversterking tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel gaat ongeveer vijf jaar duren. De werkzaamheden hebben grote gevolgen voor het gebied. Zeker als het gaat om de bereikbaarheid van woningen en bedrijven in het projectgebied tijdens de werkzaamheden.

In september en oktober vonden enkele informatieavonden plaats waarbij, naast de stand van zaken van het project als geheel, de ‘bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden’ is besproken. De bijeenkomsten werden gehouden in Ouderkerk (De Maenen), Lageweg (Kaasboerderij) en Gouderak (Dorpshuis).

Het waterschap heeft al vroeg in de verkenningsfase van de dijkversterking een verkennende bereikbaarheidsstudie laten doen naar de mogelijkheden om te zorgen voor bereikbare woningen en bedrijven die hun activiteiten kunnen voortzetten. 

Bereikbaarheid tijdens de dijkversterking

Tijdens de informatiebijeenkomsten zijn de resultaten uit het onderzoek gepresenteerd. Daarbij is ingegaan op de onderzochte alternatieve manieren om het gebied bereikbaar te houden

Bij afsluiting van de weg op de dijk vanwege de werkzaamheden, kan het doorgaande verkeer worden omgeleid via de provinciale wegen. Lokaal en bestemmingsverkeer vragen om een lokale oplossing. Voor een deel van de dijk lijkt een tijdelijke weg achterlangs de minst slechte oplossing. Zo’n tijdelijke weg heeft veel gevolgen voor de omgeving, maar heeft ook een aantal voordelen, zoals de kortste omrijtijd en de mogelijkheid het gebied goed bereikbaar te houden voor hulpdiensten en openbaar vervoer. Daarnaast kan deze weg worden gebruikt om van en naar woningen en bedrijven te gaan. Hierdoor is er een vrij werkterrein op de dijk en kan de aannemer sneller werken.

Over een tijdelijke weg maakten veel bezoekers van de avonden zich zorgen. Vooral de omvang  van deze tijdelijke weg in verhouding tot het afgesloten weggedeelte waren aanleiding voor discussie en vragen. Voor het hoogheemraadschap was het waardevol om deze geluiden te horen.

Ideeën van bezoekers

Op de bijeenkomsten zijn vragen beantwoord en hebben aanwezigen ideeën meegegeven aan het hoogheemraadschap. Deze ideeën kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Voorbeelden waren fietsopstapplaatsen voor deelfietsen, aparte omleidingsroutes voor verschillende verkeersstromen (auto’s vrachtverkeer en fietsers)en een andere manier van werken waardoor de wegafsluiting minder lang hoeft te duren en een tijdelijke weg minder noodzakelijk is. De meeste mensen die aanwezig waren willen dat de weg daadwerkelijk tijdelijk is. Voor het waterschap spreekt dit vanzelf: als dit alternatief voor de bereikbaarheid wordt gekozen, is dit voor het waterschap alleen een weg die nodig is tijdens de werkzaamheden. Alleen voor dat tijdelijke doel wordt die weg dan ook aangelegd. Voor een blijvende weg op die plaats heeft ook de gemeente, die over ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen gaat, geen plannen.

Voorbereidend werk voor de aannemer

Het waterschap heeft de gepresenteerde mogelijkheden voor de bereikbaarheid ook doorgegeven aan de kandidaat-aannemers die meedoen aan de aanbesteding van de KIJK-werkzaamheden. Die aannemers worden nadrukkelijk uitgedaagd om in te zetten op vernieuwende oplossingen voor de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.
In het volgende voorjaar wordt definitief een aannemer gekozen om de KIJK-werkzaamheden uit te voeren. Die aannemer moet dan ook, samen met het waterschap en de omgeving, verder zoeken naar de beste manier om te zorgen voor een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast tijdens de werkzaamheden.

Opnieuw contact met bewoners en vertegenwoordigers van bedrijven

De reacties en ideeën van de aanwezige mensen worden meegenomen bij het uitwerken van de plannen vanaf voorjaar 2020 tot en met najaar 2021. Er komen dan ook weer bewonersavonden om de uitgewerkte plannen voor te leggen en te bespreken.

Ontwerp-Projectbesluit

Goed om te weten: de uiteindelijke plannen voor de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden maken deel uit van het ontwerp Projectbesluit, waarop mensen kunnen reageren als het besluit ter inzage ligt (naar verwachting najaar 2021.

Meer informatie

Het Omgevingsteam KIJK is bereikbaar voor vragen en opmerkingen via  omgevingsteamkijk@hhsk.nl. Alle informatie en de meest actuele planning staan op de projectwebsite www.hhsk.nl/kijk.