KIJK van verkenning naar planuitwerking

KIJK van verkenning naar planuitwerking

Van het HHSK-project dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) wordt dit najaar het voorkeursalternatief (de versterkingsoplossing per dijkvak), vastgesteld.

De voorbereiding van de daarop volgende planuitwerking (en realisatie) vraagt meer tijd dan eerder voorzien. De publicatie van de aanbesteding zal daarom niet, zoals eerder gepland,  in september dit jaar plaatsvinden, maar in 2019. Zodra de datum bekend is, wordt deze tijdig gecommuniceerd.
De nieuwe fase brengt ook wisselingen in de samenstelling van het team met zich mee. Ambtelijk opdrachtgever Wilco Werumeus Buning gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Anne Kirsten Meijer. Projectleider Jasper Tamboer wordt opgevolgd door Paul Polak.