KIJK: voorkeursalternatief vastgesteld

KIJK: voorkeursalternatief vastgesteld

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in de vergadering van 9 oktober het definitieve voorkeursalternatief vastgesteld voor het dijkversterkingsproject KIJK, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.

Het voorkeursalternatief (VKA) voor het traject als geheel bestaat voor de totale lengte van 10,5 km uit bijna 3 kilometer voorlandoplossing, ruim een halve kilometer grondoplossing, 200 meter grondoplossing met een hulpconstructie (zogenaamde type II) en, voor het grootste deel van het traject, namelijk bijna 7 kilometer, uit een zelfstandig waterkerende constructie (type I).

Aan de vaststelling van het VKA ging een consultatieperiode vooraf. De reacties uit die consultatie zijn verzameld en van antwoorden voorzien in een zogenaamde Nota van Antwoord. Bewoners die in de consultatie hebben gereageerd krijgen per email uiterlijk 18 oktober individueel antwoord op hun reactie. (Naschrift: alle antwoorden zijn verstuurd.) In het projectgebied wordt een nieuwe projectkrant bezorgd en de definitieve VKA-stukken en de Nota van Antwoord komen beschikbaar op deze website.