Nieuwe omgevingsmanager voor KIJK

Nieuwe omgevingsmanager voor KIJK

Het dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) is onlangs gestart met de Planuitwerkingsfase. In deze nieuwe fase wordt het Voorkeursalternatief (VKA, de versterkingsoplossing per dijkvak) verder uitgewerkt. Deze nadere detaillering is nodig voor het later in deze fase in procedure te brengen projectplan Waterwet.

In de Verkenningsfase is de inzet geweest om samen met de omgeving te komen tot een goed VKA. Dit werd vanuit HHSK gedaan door het Omgevingsteam onder aansturing van omgevingsmanager Maartje Virardi. Per januari 2019 start zij bij een andere organisatie en wordt zij bij KIJK opgevolgd door Peter van der Veeken.

Maartje: “Ik heb met heel veel plezier gewerkt binnen KIJK. De interactie met de omgeving heeft ons enorm veel opgeleverd aan kennis en inzicht en is voor mij steeds inspirerend en motiverend geweest. Met Peter hebben waterschap en omgeving een heel goede nieuwe omgevingsmanager die al langer meewerkt in het KIJK-project en veel ervaring heeft met andere dijkprojecten.“

Peter: “Ik zie er naar uit het stokje van Maartje over te nemen als omgevingsmanager voor KIJK. Hiervoor ben ik met veel plezier omgevingsmanager geweest bij de dijkversterkingen in Capelle en Moordrecht. Daar had ik heel nauw contact met de omgeving, waardoor er een goede wisselwerking ontstond. Ook bij KIJK wil ik graag intensief met de bewoners en andere belanghebbenden in gesprek om de verschillende belangen scherp te krijgen en om van daaruit samen naar oplossingen te zoeken. Voor KIJK zal ik mij hiervoor inzetten via een open en transparante communicatie.”

Eerder werd bekend dat bij de fasewisseling in het project ambtelijk opdrachtgever Wilco Werumeus Buning vanwege zijn pensioen is opgevolgd door Anne Kirsten Meijer en dat projectmanager Jasper Tamboer is opgevolgd door Paul Polak.

Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2019 gestart met de aanbesteding voor de werkzaamheden. (Aanvulling 11 april: Inmiddels is bekend gemaakt dat de aanbesteding wordt gepubliceerd op 14 juni.) De aanbesteding zal resulteren in een contract met een aannemer, waarmee het VKA verder wordt uitgewerkt tot een definitief Plan (Projectplan Waterwet). We gaan daarbij ook weer met bewoners en bedrijven in gesprek.
Op basis van het Projectplan Waterwet zal naar verwachting in 2022 de volgende fase van KIJK starten, te weten de feitelijke realisatie van de dijkversterking.

Het Omgevingsteam van KIJK is gedurende het gehele project bereikbaar, gegevens vindt u op de pagina Contact.