Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft ter inzage gelegen

Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft ter inzage gelegen

Voor het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In dit rapport brengt het hoogheemraadschap de milieueffecten van de dijkversterking in beeld. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de voorbereiding van de MER, en beschrijft welke verschillende alternatieven we binnen KIJK onderzoeken en op welke wijze we eind 2018 tot een principebesluit komen. U kunt de NRD hier inzien.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau lag in september en oktober 2016 officieel ter inzage. Tot die tijd kon iedereen een reactie indienen bij de provincie Zuid-Holland (bevoegd gezag). Hierin kon u onder andere aangeven wat u in de m.e.r.-procedure onderzocht wilt hebben, vragen of opmerkingen indienen over de onderzoeksmethodiek, of over de wijze van selectie van de meest kansrijke alternatieven.

Lees de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 3.1 MB) (NRD) hier.

Contact
Het omgevingsteam KIJK is het aanspreekpunt voor het project. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 010-4537200 en per mail: omgevingsteamkijk@hhsk.nl.