Onderzoek panden Hollandsche IJsseldijk

Onderzoek panden Hollandsche IJsseldijk

Onze onderzoekers bekijken de bouwkundige staat van de woningen en de mate van scheefstand.

De komende maanden voeren we drie onderzoeken uit om bouwkundige situatie van de panden aan de Hollandsche IJsseldijk in beeld te brengen. Het betreft de panden die binnen het traject van onze dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) vallen.

Aarzel niet onze mensen op de dijk aan te spreken of het omgevingsteam KIJK van het hoogheemraadschap te bellen, wanneer u hier aanvullende vragen over heeft. De onderzoekers kunnen zichzelf legitimeren en u ter plekke informeren over de onderzoeken en onze werkwijze.

Onderzoek start eind november
Ons eerste onderzoek start eind november, dan brengen we de gevoeligheid van de panden in beeld die op en nabij de dijk staan. Onze onderzoekers bekijken de bouwkundige staat van de woningen en de mate van scheefstand.
Deze informatie gebruiken we om de dijkversterking zorgvuldig te ontwerpen en de kans op schade tijdens de uitvoering te minimaliseren. De onderzoekers bekijken de panden vanaf de openbare weg en maken foto’s. Zij komen dus niet op de percelen. Het is mogelijk dat we op een later moment (in het voorjaar van 2017) de panden wel volledig willen bekijken. In dat geval nemen wij contact op met de eigenaren om een afspraak te maken.

Gegevens uit het gemeentearchief
Naast het onderzoek op de dijk, maken we gebruik van informatie uit het gemeentearchief. Hier zijn gegevens over de fundering en constructie van de panden te vinden. 

Satellietgegevens
Tot slot worden satellietgegevens opgevraagd en geanalyseerd. Satellieten meten iedere twee weken de zakking van de bodem en de panden die daarop staan. Deze informatie gebruiken we ook om de gevoeligheid van het gebied op en rond de dijk voor zakkingen te bepalen.

Resultaten van het Onderzoek
De eerste fase van het pandenonderzoek is in maart 2017 afgerond. Dan hebben we de belangrijkste eigenschappen van de panden in beeld, zoals type funderingen en mate van scheefstand van de woningen. Deze resultaten worden gebruikt als input voor de keuzes die we maken in het ontwerp van KIJK in 2018 (het zogenaamde voorkeursalternatief).

Meer informatie en vervolgonderzoeken
Voor vragen over deze onderzoeken kunt u contact opnemen met Maartje Virardi of Wouter den Hengst van het omgevingsteam KIJK, via tel. 010-4537200. Het hoogheemraadschap voert ruim voor de uitvoering van KIJK nog een totaal opname van de panden uit. Na afronding van onze eerste onderzoeken kunnen alle eigenaren onze bevindingen over hun pand(en) bij ons inzien.