Opbrengsten inloopbijeenkomsten najaar 2019

Opbrengsten inloopbijeenkomsten najaar 2019

In september en oktober organiseerde het Omgevingsteam KIJK weer informatiebijeenkomsten voor bewoners in het projectgebied.

De bijeenkomsten werden zoals gewoonlijk goed bezocht. Het ging telkens om een middag- en een avondsessie: op 17 september in Lageweg, 24 september in Ouderkerk en 7 oktober in Gouderak.

 

De bijeenkomsten waren bedoeld om de omgeving te informeren over de stand van zaken van dijkversterking KIJK en om input te krijgen over de wensen en zorgen voor de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Uit de reacties werd opnieuw duidelijk dat tijdelijke bereikbaarheid leeft in de omgeving. 
De opbrengst van de bijeenkomsten (suggesties, zorgen, opmerkingen) is verzameld in de notitie Opbrengst inloopbijeenkomsten dijkversterkingsproject KIJK najaar 2019.  

De notitie is toegevoegd aan de stukken in de aanbestedingsprocedure. Zo kunnen de meedingende aannemers deze informatie meenemen in het maken van hun aanbieding.  Volgens de huidige planning zal het werk in het voorjaar van 2020 gegund worden aan de aannemer. Tijdens de verdere planuitwerking zal de aannemer samen met het waterschap deze informatie opnieuw gebruiken om de bereikbaarheid tijdens de uitvoering vorm te geven. Te zijner tijd wordt een vervolg gegeven aan het gesprek met bewoners en bedrijven over de tijdelijke bereikbaarheid. Informatie hierover wordt tijdig bekend gemaakt.

Download de notitie Opbrengst inloopbijeenkomsten dijkversterkingsproject KIJK najaar 2019 (pdf, 517 kB).

Meer informatie over het onderwerp is te vinden op de pagina Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Als u naar aanleiding van de notitie vragen heeft, of een andere KIJK-vraag of –opmerking heeft, neem dan contact op met het Omgevingsteam KIJK via omgevingsteamkijk@hhsk.nl en tijdens kantooruren ook telefonisch: Guido Verweij - 06 317 765 66; Manon Otterloo - 06 500 34 964; Peter van der Veeken - 06 54917519.