Samen op zoek naar maatwerk voor Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Samen op zoek naar maatwerk voor Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel versterken. Dat is de uitdaging waar het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor staat en samen met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden aangaat. De komende drie jaar verkent het hoogheemraadschap met hen de best passende oplossing om in de toekomst droge voeten te houden.

“We staan aan het begin van een zorgvuldig proces om samen met alle belanghebbenden voor het versterken van de dijk de best passende oplossing te vinden”, stelt hoogheemraad Toon van der Klugt. “Ongeveer 740 woningen en bedrijven staan pal op of aan de dijk. De lange, smalle IJsseldijken vormen bovendien een belangrijke verbindingsroute voor auto’s, fietsers en vrachtverkeer. Zij krijgen straks direct met de werkzaamheden te maken.”

Het hoogheemraadschap neemt als eerste stap ruim drie jaar de tijd voor verkenning van de dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Hierin krijgt het hoogheemraadschap een gedetailleerd beeld van de situatie en de mogelijke oplossingsrichtingen die er zijn. Alle aspecten worden in kaart gebracht, onder meer bereikbaarheid, natuurwaarden, ruimtelijk kader en technische (on)mogelijkheden. Het hoogheemraadschap verricht veel onderzoek en voert gesprekken met een groot aantal belanghebbenden.

Inloopspreekuren bewoners

Het hoogheemraadschap doet vooral een oproep aan bewoners aan de dijk en van het gebied om hun kennis met hen te delen. Zij weten wat er speelt en beschikken over waardevolle informatie, zoals historie, belangrijke feiten, maar ook interessante verhalen. Uiteraard kunnen inwoners ook met vragen bij het hoogheemraadschap terecht. Het omgevingsteam van KIJK is elke dinsdagochtend aanwezig in het gebied om bewoners te ontmoeten.  

Waarom dijkversterking KIJK?

De dijken moeten hoge waterstanden kunnen keren om de kans op overlast door overstromingen te verkleinen. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Tegelijkertijd daalt de bodem. Dijken worden daarom periodiek getoetst, een zogenaamde apk, om te beoordelen of de dijken nog stevig genoeg zijn. De IJsseldijken aan de zijde van de Krimpenerwaard voldoen niet aan de wettelijke norm. Het hoogheemraadschap wil ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel verbeteren zodat de kans op wateroverlast zo klein mogelijk is en mensen in het gebied veilig kunnen wonen, werken en recreëren.