Voortgang dijkversterking KIJK

Voortgang dijkversterking KIJK

In het dijkversterkingsproject KIJK verwachten we vanaf september op basis van het vastgestelde Voorkeursalternatief (VKA) aan de slag te gaan met de variantenstudie.

In de variantenstudie wordt het VKA uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Daarbij wordt ook nadrukkelijk de omgeving betrokken. 

De nutspartijen, zoals Stedin en Oase, zijn nu bezig met de voorbereiding vaneen nieuw tracé voor de verlegging van de kabels en leidingen, tracé Ouderkerk tot Lageweg. Uitgangspunt is dat de noodzakelijke verleggingen zijn uitgevoerd voor de start van de uitvoering van de dijkversterking in 2023. 

Heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met het Omgevingsteam, zie de pagina Contact.