Onderzoek beschermde dieren in vroege ochtend

Onderzoek beschermde dieren in vroege ochtend

Op diverse locaties in het projectgebied van dijkversterking KIJK staan panden dichtbij de plaats waar werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden. In die gevallen wordt er rekening gehouden met de impact die dat heeft voor direct betrokken bewoners en bedrijven, maar ook met mogelijk aanwezige beschermde diersoorten, zoals vleermuizen. Eerder is geïnventariseerd op welke locaties zich mogelijke beschermde diersoorten leven. Eind mei wordt bekeken of zich op die locaties ook daadwerkelijk beschermde dieren bevinden.

De onderzoeken vinden ’s ochtends heel vroeg plaats, zo’n beetje een uur voor zonsopkomst, dus al om 4 uur ’s ochtends. Het bedrijf dat de onderzoeken uitvoert is genaamd Waardenburg. Van de panden waar het om gaat zijn de bewoners/eigenaren inmiddels benaderd. Ook de politie is op de hoogte van de geplande activiteiten in de vroege ochtenduren.

Heeft u vragen over bovenstaande of een andere vraag over KIJK, bekijk dan de informatie op deze projectwebsite of stel uw vraag aan het Omgevingsteam KIJK via omgevingsteamkijk@hhsk.nl.