Veel gestelde vragen bij hoog water

MIJN KELDER STAAT ONDER WATER, WAT NU? POMPT HET HOOGHEEM­RAADSCHAP MIJN KELDER LEEG?

Nee. Wij zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in de watergangen. We proberen het waterpeil zo snel mogelijk omlaag te krijgen, zodat het overtollige water weg kan stromen. Dit heeft onze hoogste prioriteit.

Voor wateroverlast op straat of in uw kelder kunt u contact opnemen met de gemeente. In Rotterdam kan dat via telefoonnummer 14010.

HET WATER STAAT HEEL ERG HOOG, KUNNEN JULLIE ZANDZAKKEN NEERLEGGEN OM TE VOORKOMEN DAT HET MIJN HUIS/TUIN INLOOPT?

De zandzakken die wij hebben zijn voor calamiteiten, niet voor particulier gebruik.

WAT KAN IK ZELF DOEN TEGEN DE WATEROVERLAST IN EN ROND MIJN WONING?

Zorgen dat u uw spullen droogzet, dat is het enige wat u zelf kunt doen. Eventueel kunt u gaten en kieren in uw woning proberen af te dichten met houten planken en/of plastic. Wij werken samen met de gemeente en andere overheden aan het wegpompen van het overtollige water.

WAAROM STINKT HET?

Door hevige regenval kunnen riolen overstromen naar singels en sloten. Voornamelijk in het stedelijk gebied kan dan stankoverlast optreden. We lossen de watervervuiling en de stankoverlast op door de singels schoon te spoelen met schoon water vanuit ons watersysteem.

ER LIGGEN DODE VISSEN IN HET WATER, HOE KOMT DAT?

De riolen hebben de hoeveelheid gevallen neerslag niet kunnen verwerken. Hierdoor is rioolwater in de sloot terecht gekomen. Door deze vervuiling wordt het water minder zuurstofrijk, waardoor de vissen dood kunnen gaan.

ER LIGGEN DODE VISSEN IS HET WATER, WIE HAALT ZE WEG?

U kunt bij uw gemeente melding maken van dode vissen, door te bellen naar het 14+netnummer. Deze ruimt de dode vissen op.

WAAR KAN IK EEN SCHADECLAIM INDIENEN?

Schadeclaims kunnen niet telefonisch worden aangenomen. U kunt op onze website een schadeformulier invullen, of een mail met alle relevante gegevens sturen naar info@hhsk.nl.